top of page

Rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri.

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: 4Stars ry

Osoite: c/o Julia Juutilainen, Kuulakuja 4 C 57, 01280 Vantaa, Suomi

Puh. +358 46 599 5248, s.-posti: 4starscatclub@gmail.com

Yhdistysrekisterinumero: 218.339

 

3. Rekisterin tarkoitus ja käyttö

Listaus yhdistyksen jäsenistä. Yhdistys käyttää rekisterin tietoja jäsentoiminnan ylläpitoon.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystietoja, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja sähköpostiosoite. 

 

Jäsentyypit ovat varsinainen-, kannattaja- ja kunniajäsen.

 

5. Rekisterin tietolähde

Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

 

6. Rekisterin tietojen luovutus

Yhdistys ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain velvoittamissa rajoissa. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

 

7. Rekisterin suojaukseen periaatteet

Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä.

 

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin.Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 

9. Rekisterissä olevien tietojen korjaaminen

Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle. Mikäli tietojen tarkastuksessa (kohta 8) on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

bottom of page